facebook
Grupa KKI-BCI

Centrum Pomocy

Zanim zadzwonisz do Biura Obsługi Klienta sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się poniżej. Jeżeli jej tam nie ma, zadzwoń do nas, pomożemy Ci z przyjemnością.

Dlaczego nie mogę wysłać wiadomości?

Najczęściej jest to problem autoryzacji poczty wychodzącej. Prosimy sprawdzić czy w programie pocztowym, z którego korzystasz jest zaznaczona opcja ” serwer wymaga uwierzytelnienia”. Dodatkowo należy sprawdzić czy program antywirusowy lub inne zabezpieczenie lokalne nie blokuje dostępu programowi pocztowemu do naszego serwera.

Jak odzyskać utracone hasło?

Hasła do kont pocztowych są kodowane i nie ma możliwości ich odzyskania – należy wygenerować nowe hasło. W przypadku kont prywatnych wymagana jest autoryzacja danych właściciela danego konta pocztowego na podstawie numeru i kwoty poprzedniej faktury za usługę, a w przypadku firm należy przesłać pismo z prośbą o zmianę hasła do danego konta. Pismo należy podpisać przez osobę upoważnioną i podbić pieczątką firmową. Tak przygotowany dokument należy zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres bok@kki-bci.pl lub wysłać faksem na numer 123972344.

Jak zmienić hasło na nowe?

Hasła do kont pocztowych są kodowane i w przypadku jego utraty nie ma możliwości ich odzyskania – należy wygenerować nowe hasło.

Jeśli jednak pamiętasz swoje hasło ale chcesz zmienić je na mocniejsze poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

W celu zmiany hasła na leży zalogować się do konta pocztowego bezpośrednio na serwerze:

Po kliknięciu na pocztę należy zalogować się do konta podając login (krótka nazwa) i hasło.

W kolejnym kroku należy przejść do ustawień:

Następnie należy wybrać zakładkę „hasło”

W ostatnim kroku należy podać aktualne hasło oraz dwukrotnie podać nowe i kliknąć „zapisz”.

Jeśli do logowania używasz roundcube`a wpisując poczta.nazwadomeny zmiany hasła można dokonać w poniższy sposób:

Zaloguj się do konta:

Przejdź do zakładki „ustawienia”:

Następnie wybierz zakładkę „hasło”

W ostatnim kroku należy podać aktualne hasło oraz dwukrotnie podać nowe i kliknąć „zapisz”.

Gratulacje! Samodzielnie zmieniłeś hasło.

Pamiętaj, że zaleca się zmianę haseł np. do kont pocztowych co 30 dni.

W jaki sposób pozbyć się spamu, który przychodzi na moje konto e-mail?

Każdy z użytkowników ma możliwość samodzielnego włączenia filtru antyspamowego. W tym celu należy zalogować się na swoje konto z poziomu strony www.kki.pl. W zakładce Opcje należy kliknąć na Folder Spamu i włączyć funkcję antyspamu. Poziom filtru ustawiony zostanie automatycznie na poziomie 5.0.

Wiadomość zablokowana przez system antyspamowy

Prawdopodobnie adres e-mail, domena lub adres IP została dopisana do listy domen z których wysyłano spam. Należy skontaktować się ze swoim usługodawcą w celu wypisania z takiej listy.

Dostałem wiadomość o przekroczeniu limitu dyskowego konta, co zrobić?

Prosimy sprawdzić czy Twój program pocztowy nie ma zaznaczonej opcji pozostawiania kopii wiadomości na serwerze. Jeśli tak jest należy zalogować się na swoją skrzynkę z poziomu strony www.kki-bci.pl i skasować niepotrzebne wiadomości z serwera. UWAGA! Wiadomości kasowane są bezpośrednio z serwera i nie ma możliwości ich odzyskania.

Dlaczego otrzymuję wiadomości, które wyglądają na wysłane z mojego adresu e-mail?

Najprawdopodobniej padli Państwo ofiarą podszywania się pod Państwa adres e-mail. Podszywanie się oznacza fałszowanie adresu zwrotnego poczty wychodzącej w celu ukrycia prawdziwego pochodzenia wiadomości. Gdy wysyłacie Państwo list za pośrednictwem tradycyjnej poczty, zwykle umieszcza się na kopercie adres zwrotny umożliwiający adresatowi zidentyfikowanie nadawcy lub pozwalający na odesłanie listu w razie problemów. Jednak równie dobrze można tam wpisać dowolny adres. W podobny sposób działa poczta e-mail. Gdy wiadomość jest wysyłana przez serwer, dodawane są informacje o nadawcy, które spamerzy mogą jednak sfałszować. Dokładniej można to dostrzec oglądając nagłówek szczegółowy maila gdzie widnieje, kto jest faktycznym nadawcą takiej wiadomości.Tak działa protokół SMTP i to są niestety jego niedogodności – póki co rozwiązanie nie istnieje. Najlepiej maile tego typu ignorować.

Ustawienia autoryzacji poczty

Dbając o systematyczne podnoszenie stanu bezpieczeństwa poczty wprowadzamy mechanizm autoryzacji korespondencji wychodzącej (SMTP-AUTH). Uniemożliwia to wysyłkę przesyłek bez uprzedniej autoryzacji czyli wpisania loginu i hasła konta, z którego jest wysyłana.
Większość programów pocztowych obsługuje taką funkcję.
Aktywowanie SMTP-AUTH w programie pocztowym polega na włączeniu odpowiedniej opcji.Poniżej przedstawiamy opisy dla programów: OUTLOOK Express , OUTLOOK XP, Mozilla, EUDORA, The BAT, CALYPSO

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie OUTLOOK Espress i OUTLOOK XP?
W menu wybieramy Narzędzia –> Konta, następnie po zaznaczeniu konta, którego ma dotyczyć zmiana wciskamy przycisk Właściwości. Wybieramy zakładkę Serwery, zaznaczamy Serwer wymaga uwierzytelnienia a następnie klikamy przycisk Ustawienia.W otwartym oknie zaznaczamy opcję Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej

Klikamy OK –> Zastosuj –> OK

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie OUTLOOK XP?
W menu wybieramy Narzędzia –> Konta e-mail, następnie Wyświetl lub Zmień istniejące konta e-mail–> Dalej. Po zaznaczeniu konta, którego ma dotyczyć zmiana wciskamy przycisk Zmień, a następnie przycisk Więcej ustawień. Wybieramy zakładkę Serwer wychodzącyZaznaczamy opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania i Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej

Klikamy OK –> Dalej –> Zakończ

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie Mozilla?
W menu wybieramy Edycja –> Konfiguracja kont, następnie w oknie po lewej stronie zaznaczamy Serwer poczty wychodzącej.

Zaznaczamy Używaj identyfikatora użytkownika i hasło, a następnie w polu Użytkownik wpisujemy swój login. Klikamy OK.

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie EUDORA?
W menu wybieramy Tools –> Options, a następnie klikamy ikonę Sending Mail.

Zaznaczamy Allow authentication, a następnie w polu Secure Sockets when Sending wybieramy Never.
Klikamy OK.

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie The BAT?

 • W przypadku definiowania nowego konta:
  Należy zaznaczyć My SMTP server requires authentication for sending mail.
 • W przypadku edycji zdefiniowanego konta:
  Wchodzimy w opcję Transport, a następnie wciskamy Authentication
  następnie zaznaczamy Perform SMTP authentication oraz Use „POP before SMTP” authentication.

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie CALYPSO?
W menu Mailbox wybieramy Accounts –> Propertis i nasze konto

Następnie w polu wyboru Authentication method wybieramy Use POP account

Konfiguracja e-mail, FTP, DNS

Konfiguracja e-mail:

Nazwa Serwera Platforma Biznes
Konfiguracja bez SSL/TLS
Serwer SMTP smtp.kki-bci.pl port 587
Serwer POP3 pop3.kki-bci.pl port 110
Serwer IMAP imap.kki-bci.pl port 143
Nazwa Serwera Platforma Biznes
Zalecana konfiguracja z SSL/TLS
Serwer SMTP smtp.kki-bci.pl port 465
Serwer POP3 pop3.kki-bci.pl port 995
Serwer IMAP imap.kki-bci.pl port 993

X – numer serwera, na którym znajdują się usługi

Konfiguracja FTP:

Platforma FTP
Biznes ftp.kki-bci.pl
Standard ftp.nazwadomeny

Dane potrzebne do rejestracji domen oraz nazwy serwerów dns:

DNS Nazwa serwera DNS IP serwera DNS
Primary ns.kkibci.pl 81.21.192.130
Secondary ns2.kkibci.pl 81.21.201.2

W jaki sposób mogę korzystać z poczty bezpośrednio na serwerze?

W celu skorzystania z poczty poprzez stronę www należy wejść na:

kki.pl > zakładka „poczta” (prawy górny róg strony)

W celu zalogowania należy użyć loginu oraz hasła do skrzynki pocztowej.

Jeśli korzystasz z usług opartych na panelu Direct Admin w przeglądarce wpisz:

poczta.nazwadomeny (jako nazwadomeny podaj domenę, w której masz usługi)

W celu zalogowania należy użyć loginu, którym jest adres mailowy oraz hasła do skrzynki pocztowej.

W jaki sposób uzyskać szczegóły nagłówka wiadomości e-mail?

Uzyskanie nagłówka wiadomości zależne jest od używanego programu pocztowego.

Outlook Express:

1.Odszukaj wiadomość e-mail.

2.Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.
3.Wybierz zakładkę Szczegóły

Outlook:

1.Odszukaj wiadomość e-mail, a następnie ją otwórz.
2. Kliknij Widok i wybierz zakładkę Opcje

Windows Live Mail:

1.Odszukaj wiadomość e-mail.

2.Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.
3.Wybierz zakładkę Szczegóły

Mozilla Thunderbird:

 1. Odszukaj wiadomość e-mail, a następnie ją otwórz.
 2. Z menu wybierz Widok oraz Źródło wiadomości.

Mail na komputerach Mac

1.Odszukaj wiadomość e-mail

2.Z menu wybierz Widok oraz Wiadomość a następnie Nieprzetworzony kod

Program Roundcube:

1.Odszukaj wiadomość e-mail.
2. Z menu wybierz Więcej oraz Pokaż Źródło

Nazwy serwerów dla poczty przychodzącej/wychodzącej

Platforma biznes:

Serwer POP3: pop3.kki-bci.pl port 110

Serwer IMAP: imap.kki-bci.pl port 143

Serwer SMTP: smtp.kki-bci.pl port 587

Platforma standard:

Serwer POP3: mail.nazwadomeny port 110

Serwer IMAP: mail.nazwadomeny port 143

Serwer SMTP: mail.nazwadomeny port 587

Jaka jest maksymalna wielkość wysyłanego/odbieranego emaila?

Maksymalna wielkość wiadomości wychodzącej i przychodzącej wynosi 100 MB.

Wielkość ta nie podlega zmianie.

Jaki jest limit dla odbiorców przy wysyłaniu emaila?

Jednorazowo można wysłać wiadomość do maksymalnie 100 adresatów.

Wielkość ta nie podlega zmianie.

Zapamiętane hasła w przeglądarce – jak je usunąć?

Mozilla Firefox

 1. Naciśnij przycisk menu  i wybierz Opcje.
 2. Wybierz panel Bezpieczeństwo.
 3. Kliknij Zachowane dane logowania… by otworzyć okno menadżera haseł.
 4. Zostanie otworzony menadżer haseł.
 • Aby wyświetlić zapisane hasła, kliknij Pokaż hasła.
 • Aby usunąć nazwę użytkownika i hasło dla jednej strony, wybierz stronę, dla której chcesz usunąć dane logowania i kliknij Usuń.

Google Chrome

 1. Kliknij menu Chrome   w prawym górnym rogu przeglądarki
 2. Wybierz opcję Ustawienia
 3. Kliknij odnośnik Pokaż ustawienia zaawansowane, który znajduje się u dołu strony
 4. W sekcji Hasła i formularze odznacz opcję Proponuj zapamiętywanie haseł internetowych.

Duża wiadomość nie pobiera się do programu pocztowego, dlaczego?

Niektóre programy pocztowe mają problemy ze ściągnięciem dużych wiadomości. Aby zapobiec tego typu sytuacjom należy zmienić w konfiguracji programu pocztowego wartość parametru „Limity czasu serwera” na największą obsługiwaną przez dany program.

W programie Outlook Express znajdziesz opcję we właściwościach konta e-mail
ścieżka: Narzędzia -> Konta -> Właściwości -> Zaawansowane -> Limity czasu serwera.

Dlaczego nie mogę odbierać ani wysyłać wiadomości email?

Przyczyn może być kilka.

 1. Nieprawidłowo skonfigurowany program obsługujący pocztę – poprawność konfiguracji znajdziesz w pomocy technicznej na naszej stronie www.
 2. Program antywirusowy zablokował możliwość odbierania i wysyłania e-maili z konta. Wówczas należy dokonać zmian w konfiguracji takiego programu.
 3. Wygaśnięcie domeny. Jeżeli po 21 dniach od upłynięcia terminu płatności nie zarejestrujemy wpłaty za domenę wówczas konto zostanie usunięte.
 4. Błąd w adresie e-mail. Wiadomość nie może zostać dostarczona, ponieważ w adresie odbiorcy wkradła się literówka – sprawdź poprawność adresu mailowego, na który wysyłasz wiadomość.

Jeżeli nie można wysłać lub odebrać wiadomości z poziomu programu obsługującego pocztę sprawdź, czy wysyłając pocztę z poziomu strony WWW problem także występuje. Jeśli możemy wysłać pocztę przez webmail’a, to wówczas źródło problemu leży w konfiguracji programu obsługującego pocztę.

Błąd wysyłania i odbierania wiadomości – 0x800C0133

Błąd 800C0133 pojawia się w momencie, kiedy którykolwiek folder (np. skrzynka odbiorcza, elementy wysłane) programu Outlook przekroczy 2 GB. Jest to limit odgórnie nałożony przez Microsoft. Warto również nadmienić, że każdy z wcześniej wspomnianych folderów jest tworzony jako osobny plik z rozszerzeniem .dbx np. skrzynka odbiorcza.dbx. Błąd ten może pojawić się zarówno przy próbie wysłania, jak i odebrania wiadomości. Istnieje jedna metoda na rozwiązanie tego problemu, wystarczy:

 • zamknąć program Outlook Express
 • otworzyć folder w którym zlokalizowane są pliki .dbx (Dane przechowywane są w katalogu: dysk:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Identities\{losowy klucz}\Microsoft\Outlook Express) Należy jednak pamiętać, że część katalogów jest ukryta. W celu ich wyświetlenia należy włączyć opcję wyświetlania ukrytych plików i katalogów.
 • jeżeli jeden z plików ma rozmiar 2 GB to jest duża szansa na to, że program utworzył drugi plik o takiej samej nazwie z dopiskiem (1), np. Skrzynka odbiorcza.dbx oraz Skrzynka odbiorcza (1).dbx
 • w tej sytuacji należy zmienić nazwę pliku Skrzynka odbiorcza.dbx na np. skrzynkaold.dbx, a pliku Skrzynka odbiorcza (1).dbx na Skrzynka odbiorcza.dbx
 • ponownie uruchomić Outlook Express
 • stworzyć folder skrzynkaold, aby mieć dostęp do starych maili

Podczas ponownego uruchomienia programu  pojawią się stare wiadomości. Jeśli jednak czynność się nie powiedzie, należy skorzystać z oprogramowania do odzyskiwania danych z plikow dbx np. DBXpress.

UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności należy wykonać kopie zapasowe plików.

Powiadomienia SMS o nowej poczcie

Ze względu na częste zmiany po stronie operatorów telekomunikacyjnych informujemy o braku możliwości aktywacji powiadomień SMS o otrzymaniu nowej wiadomości e-mail.
Dla Klientów aktualnie posiadających tę usługę pozostaje ona aktywna.

Po wyłączeniu usługi powiadomień SMS nie będzie możliwe jej ponowne włączenie.

WAŻNE! Pamiętaj, że powiadamianie SMS nie jest usługą Grupy KKI-BCI Sp. z o.o.
Powiadamianie SMS jest usługą operatora Twojego telefonu komórkowego.

 • PLUS – “+48xxxxxx xxx@text.plusgsm.pl” (zamiast “x” należy podać numer telefonu),
 • ORANGE – “nazwa_konta@orange.pl” (wymaga aktywacji usługi Multi Box),
 • W przypadku innych operatorów telefonii komórkowej poszukaj informacji o usłudze Powiadamiania SMS na stronie internetowej danego operatora.

Usługa Powiadamiania SMS zależna jest od działania bramek Twojego operatora telefonu komórkowego. Firma Grupa KKI-BCI Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie usługi informowania SMS, które spowodowane jest awariami czy ograniczeniami bramek poszczególnych operatorów.

Konfiguracja Outlook 2013

Klikamy na pasku menu PLIK –> INFORMACJE –> DODAJ KONTO

outlook1

Wprowadzamy dane wyświetlane odbiorcom wiadomości: imię i nazwisko, adres mailowy oraz hasło do konta.

outlook2

Klikamy „Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów” i „Dalej”

outlook3

Następnie wybieramy odpowiednią usługę i klikamy „Dalej”

outlook4

W kolejnym kroku wybieramy typ konta (POP lub IMAP) oraz wprowadzamy nazwy serwerów pocztowych niezbędnych do prawidłowej konfiguracji i wybieramy „Więcej ustawień”.

outlook5

*dla kont zakładanych za pomocą panelu Direct Admin nazwy serwerów pocztowych zawsze są takie same: mail.nazwadomeny (np. mail.kowalski.pl) a loginem jest pełny adres mailowy

Następnie wybieramy zakładkę „Serwer wychodzący” i zaznaczamy „Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia”

outlook6

Zakładka „Zaawansowane” to głównie indywidualne ustawienia użytkownika.

Proponujemy dla serwera wychodzącego (SMTP) wpisać port 587 i zwiększyć limity czasu serwera.

Po wprowadzenia wszystkich danych klikamy OK, a następnie Dalej.

outlook7

Konto zostało utworzone.

 

Dodatkowe ustawienia do poczty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

https://kki.pl/centrum-pomocy/#poczta-e-mail

Konfiguracja Outlook 2016

Klikamy na pasku menu PLIK –> INFORMACJE –> DODAJ KONTO

outlook 2016 -1

 

Następnie wpisujemy adres mailowy i w opcjach zaawansowanych zaznaczamy ptaszkiem „Pozwól mi ręcznie skonfigurować moje konto”

outlook 2016 -2

Wybieramy tym serwera (w tym wypadku POP)

outlook 2016 - 3

Wprowadzamy ustawienia dla serwerów pocztowych zarówno dla poczty wychodzącej jak i przychodzącej.

*dla kont zakładanych za pomocą panelu Direct Admin nazwy serwerów pocztowych zawsze są takie same: mail.nazwadomeny (np. mail.kowalski.pl)

outlook 2016 - 4

W odrębnym okienku wpisujemy login do konta i hasło przypisane do konta.

*dla kont zakładanych za pomocą panelu Direct Admin loginem jest pełny adres mailowy

outlook 2016 - 5

Konto zostało utworzone.

Dodatkowe ustawienia do poczty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

https://kki.pl/centrum-pomocy/#poczta-e-mail

outlook 2016 - 6

Konfiguracja Thunderbird

W menu wybieramy Narzędzia –> Konfiguracja kont

thunder1

W operacjach wybieramy „Dodaj konfigurację konta pocztowego”

thunder2

Następnie wpisujemy informacje wyświetlane odbiorcom wiadomości oraz adres mailowy i hasło do konta, a następnie klikamy „Kontynuuj”.

thunder3

Podczas gdy program Thunderbird wyszukuje konfiguracji należy kliknąć na przycisk „Konfiguracja zaawansowana”

thunder4

W kolejnym kroku wybieramy typ konta (POP lub IMAP) oraz wprowadzamy nazwy serwerów pocztowych niezbędnych do prawidłowej konfiguracji. Dla poczty przychodzącej należy wybrać SSL – „Bez szyfrowania” i Uwierzytelnianie „Normalne hasło”(po wybraniu STARTTLS program pocztowy wyświetli komunikat, że nieprawidłowa jest nazwa użytkownika lub hasło)

thunder5

 

W ostatnim kroku pojawia się komunikat z ostrzeżeniem, który należy potwierdzić zaznaczając okienko „Rozumiem ryzyko” i kliknąć „Gotowe”.

thunder6

Konto zostało założone.

Dodatkowe ustawienia do poczty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

https://kki.pl/centrum-pomocy/#poczta-e-mail

Konfiguracja Opera

W menu wybieramy poczta i klikamy „Dalej”.

opera1

Następnie wprowadzamy dane konfiguracyjne (imię i nazwisko oraz adres mailowy)

opera2

 

W kolejnym kroku wpisujemy login i hasło do konta mailowego.

opera3

Na samym końcu wprowadzamy nazwy serwerów pocztowych i klikamy „Zakończ”

opera4

Po utworzeniu konta pocztowego klikamy na Opera Mail –> Konta pocztowe w celu dokończenia konfiguracji konta.

opera5

Zaznaczamy utworzone konto i klikamy „Właściwości”

opera6

W zakładce serwery możemy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych.

opera7

Konto zostało utworzone prawidłowo.

Dodatkowe ustawienia do poczty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

https://kki.pl/centrum-pomocy/#poczta-e-mail

Konfiguracja WindowsLive

Po uruchomieniu programu klikamy DODAJ KONTO

1

W kolejnym kroku wybieramy KONFIGURACJĘ ZAAWANSOWANĄ

2-1

Następnie wybieramy opcję INTERNETOWA POCZTA E-MAIL

3-1

 

W oknie, które się pojawi należy podać podstawowe dane jak adres mailowy, nazwę użytkownika czyli login, hasło do konta.

4

Nazwa konta to nazwa wyświetlana odbiorcom wiadomości.

Następnie należy podać nazwy serwerów pocztowych – dla poczty przychodzącej wpisujemy pop3.kki-bci.pl (typ konta POP3) lub imap.kki-bci.pl (typ konta IMAP), dla poczty wychodzącej należy podać smtp.kki-bci.pl.

Niezbędne jest również zaznaczenie opcji SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ WYMAGA UWIERZYTELNIENIA i UŻYJ TEJ SAMEJ NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA DO WYSYŁANIA POCZTY E-MAIL

5

Niezbędne jest również zaznaczenie opcji SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ WYMAGA UWIERZYTELNIENIA i UŻYJ TEJ SAMEJ NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA DO WYSYŁANIA POCZTY E-MAIL

Gratulacje – konto zostało pomyślnie skonfigurowane.

6

PANEL DIRECT ADMIN - CO TO JEST?

Direct Admin jest panelem ułatwiającym zarządzanie serwerem – z jego poziomu łatwo można wykonać czynności wymagające w innych przypadkach znajomości obsługi systemu w trybie tekstowym – takie jak osobny backup, zarządzanie domenami, tworzenie i zarządzanie bazami danych oraz tworzeniem kont hostingowych i pocztowych w obrębie serwera.

Direct Admin jest jednym z najprostszych w obsłudze spośród paneli tego typu – polecany szczególnie dla początkujących użytkowników.

JAK ZMIENIĆ HASŁO DO PANELU ADMINISTRACYJNEGO DIRECT ADMIN?

Aby ustawić nowe hasło do panelu administracyjnego należy zalogować się do panelu używając dotychczasowego hasła i kliknąć kłódkę z napisem „Hasło”

W pierwszym kroku należy wpisać aktualne hasło, później nowe, które należy powtórzyć i kliknąć „wyślij”.

JAK DODAĆ DOMENĘ DO SERWERA WIRTUALNEGO?

W celu dodania domeny do serwera należy zalogować się do swojego konta poprzez panel.nazwadomeny.

Klikamy „konfiguracja domen” lub „administracja domenami” jeśli w panelu podpięte jest więcej niż 1 domena.

Następnie należy kliknąć „Dodaj następną domenę”

W polu Domena wpisujemy nazwę domeny, którą chcemy dodać:

I gotowe! Domena została dodana.

JAK ZAŁOŻYĆ NOWE KONTO FTP W PANELU DIRECT ADMIN?

W celu założenia nowego konta FTP należy zalogować się do panelu administracyjnego i przejść do sekcji „Zarządzanie kontami FTP”

 

Następnie klikamy „Utwórz konto FTP”.

Wypełnij tabelkę jak poniżej.

 1. Wpisz nazwę użytkownika.
 2. Wymyśl hasło samodzielnie, lub skorzystaj z przycisku „Losowe” ;
  HASŁO ZAPAMIĘTAJ LUB SKOPIUJ W BEZPIECZNE MIEJSCE
 3. Zdecyduj do jakich zasobów użytkownik może mieć dostęp; kliknij w odpowiednią kropkę

Domena: dostęp do public_html, private_html, maildir, domains, oraz do folderu backup

FTP: dostęp do public_ftp

Użytkownik: dostęp tylko do public_html/nazwauzytkownika/

Dowolny: dostęp do wybranego katalogu (katalog musi być wcześniej założony)

Na końcu kliknij „Utwórz”

Brawo! Konto FTP zostało założone.

JAK ZAŁOŻYĆ BAZĘ DANYCH W PANELU DIRECT ADMIN?

W celu założenia nowej bazy danych należy zalogować się do panelu administracyjnego i przejść do sekcji „Zarządzanie MySQL”

Następnie klikamy „Utwórz nową bazę danych”.

Pamiętaj! Nie będziesz mógł zalogować się do phpMyAdmin dopóki nie założysz bazy danych.

 

Wpisz dane do logowania:

 1. Wpisz nazwę użytkownika.
 2. Wymyśl hasło samodzielnie, lub skorzystaj z przycisku „Losowe” ;
  HASŁO ZAPAMIĘTAJ LUB SKOPIUJ W BEZPIECZNE MIEJSCE

Na końcu kliknij „Utwórz”

Brawo! Baza danych została założona.

W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ HASŁO DO BAZY DANYCH?

W celu zmiany hasła do bazy danych należy zalogować się do panelu administracyjnego i przejść do sekcji „Zarządzanie MySQL”

Następnie wybieramy bazę danych, do której chcemy zmienić hasło.

 

W kolejnym kroku klikamy na „zmień hasło”.

 

Wprowadź nowe hasło lub wygeneruj je za pomocą przycisku „Losowe” i kliknij „zapisz”

 

Brawo! Hasło do bazy zostało zmienione.

W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ HASŁO DO KONTA FTP?

W celu zmiany hasła do konta FTP należy zalogować się do panelu administracyjnego i przejść do sekcji „Zarządzanie kontami FTP”

Następnie wybieramy konto FTP, do którego chcemy zmienić hasło i klikamy „Zmień”.

 

Nadajemy nowe hasło lub generujemy je poprzez przycisk „Losowe” i klikamy „Modyfikuj”

Brawo! Hasło do konta FTP zostało zmienione.

W JAKI SPOSÓB ZAŁOŻYĆ KONTO MAILOWE W PANELU DIRECT ADMIN?

W celu założenia konta mailowego należy zalogować się do panelu administracyjnego i przejść do sekcji „Zarządzanie kontami e-mail”, a następnie „Konta pocztowe” i „Utwórz konto pocztowe”.

W kolejnym kroku należy wpisać nazwę użytkownika i hasło. Hasło można wprowadzić samodzielnie lub skorzystać z generatora haseł używając przycisku „Losowe”.

Na samym końcu kliknij „Utwórz”

Brawo! Konto mailowe zostało założone.

W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ HASŁO DO KONTA MAILOWEGO W PANELU DIRECT ADMIN?

Aby zmienić hasło do konta mailowego należy zalogować się do panelu administracyjnego i przejść do sekcji „Zarządzanie kontami e-mail”, a następnie „Konta pocztowe”.

Wybieramy z listy konto mailowe, dla którego chcemy wprowadzić zmiany i klikamy „Zmień”.

Hasło można wprowadzić samodzielnie lub skorzystać z generatora haseł używając przycisku „Losowe”.

Na końcu klikamy „Modyfikuj”

Brawo! Hasło do konta zostało zmienione.

W JAKI SPOSÓB USTAWIĆ PRZEKIEROWANIE NA INNY ADRES MAILOWY?

Jeśli chcesz ustawić przekierowanie na inny adres mailowy to w tym celu należy zalogować się do panelu administracyjnego i przejść do sekcji „Zarządzanie kontami e-mail”, a następnie „Przekierowania (aliasy)”.

W nowym oknie w polu „Nazwa przekierowania” wpisujemy adres mailowy, z którego będą przekazywane wiadomości oraz w polu „Docelowy adres e-mail” wpisujemy adres mailowy, na który wiadomość ma zostać przekazana i klikamy „Utwórz”.

Brawo! Przekierowanie zostało wykonane.

W JAKI SPOSÓB USTAWIĆ POWIADOMIENIE O NIEOBECNOŚCI ?

Jeśli chcesz ustawić powiadomienie o nieobecności na czas urlopu to w tym celu należy zalogować się do panelu administracyjnego i przejść do sekcji „Zarządzanie kontami e-mail”, a następnie „Wiadomości urlopowe”.

 

W nowym oknie w polu „Konta” wybieramy adres mailowy, którego dotyczy wiadomość urlopowa, w polu „Wiadomość” wpisujemy treść wiadomości oraz określamy zakres czasu kiedy wiadomość ma się pojawiać i  klikamy „Utwórz”.

Oznaczenia pór dnia:
rano: 6-12
popołudniu: 12-18
wieczorem: 18-24

Brawo! Autoresponder został wykonany.

W JAKI SPOSÓB ZALOGOWAĆ SIĘ DO PANELU DIRECT ADMIN?

Jeśli chcesz zalogować się do panelu Direct Admin wpisz w polu przeglądarki internetowej panel.nazwadomeny, np. panel.kkitest.pl.

 

Automatycznie zostaniesz przekierowany na serwer, na którym znajdują się Twoje usługi.

W kolejnym kroku wystarczy wpisać login oraz hasło i możesz w całości zarządzać swoim hostingiem.

W JAKI SPOSÓB ZALOGOWAĆ SIĘ DO POCZTY SKIEROWANEJ NA DIRECT ADMIN?

Jeśli chcesz zalogować się do konta mailowego z poziomu serwera, czyli dowolnego miejsca na świecie wpisz w polu przeglądarki internetowej poczta.nazwadomeny, np. poczta.kkitest.pl.

Automatycznie zostaniesz przekierowany na serwer, na którym znajdują się Twoje usługi.

W kolejnym kroku wystarczy wpisać login (adres mailowy) oraz hasło i po kliknięciu „Zaloguj” możesz odbierać i wysyłać wiadomości mailowe.

W JAKI SPOSÓB USTAWIĆ AUTORESPONDERA Z POZIOMU ROUNDCUBE?

1. Zaloguj się do poczty e-mail za pomocą aplikacji RoundCube. Pamiętaj, że „nazwa” to Twój
pełny adres e-mail.

2. Kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu.

3. W lewej kolumnie kliknij przycisk Filtry.
4. Następnie znak Plusa.
5. Dalej wpisz nazwę swojego filtru, np. Autoresponder, wiadomość wakacyjna itp.

Ustaw Definicję Filtru.
6. Zaznacz opcję „Wszystkich” z definicji filtru.
7. W części „Wykonaj następujące czynności” wybierz z rozwijanej listy „Odpowiedz wiadomością o treści”.
8. Wpisz Treść Autorespondera.
9. Wpisz Swój adres e-mail.
10. Jeśli wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione kliknij Zapisz.

W JAKI SPOSÓB SKONFIGUROWAĆ KONTO W PROGRAMIE POCZTOWYM?

Konfiguracja e-mail:

LOGIN: adres mailowy

HASŁO: przypisane hasło na serwerze

Nazwa Serwera Konfiguracja bez SSL/TLS
Serwer SMTP mail.nazwadomeny, port 587
Serwer POP3 mail.nazwadomeny, port 110
Serwer IMAP mail.nazwadomeny, port 143
Nazwa Serwera Zalecana konfiguracja z SSL/TLS
Serwer SMTP panelX.kki.pl, port 465
Serwer POP3 panelX.kki.pl, port 995
Serwer IMAP panelX.kki.pl, port 993

X – numer serwera, na którym znajdują się usługi

Jak zarejestrować własną domenę?

Aby zarejestrować własną domenę, należy:

1. Wejść na stronę: kki.pl.
2. W polu Sprawdź domenę wpisz nazwę domeny w celu sprawdzenia jej dostępności,
3. Jeśli domena jest dostępna do rejestracji należy przejść wszystkie kroki procesu rejestracji,
4. Zamówienie domeny odbywa się po zalogowaniu do panelu Klienta,
5. Domeny polskie po zamówieniu są rezerwowane na okres 2. tygodni i rejestrowane po wniesieniu opłaty. Pozostałe typy domen są rejestrowane po wniesieniu opłaty i nie ma możliwości dokonania ich rezerwacji.

Co to jest transfer domeny?

Transfer domeny to przeniesienie obsługi domeny, (płatności za domenę, delegacja domeny) od obecnego rejestratora do innej firmy rejestrującej domeny. Transfer domeny odbywa się „w tle”, czyli nie wpływa na jakość działania usług.

Na czym polega zmiana delegacji domeny?

Zmiana delegacji domeny polega na wprowadzeniu zmiany w ustawieniach domeny, we wpisach odpowiadających za wskazanie serwerów DNS, które tę domenę obsługują.

ns.kkibci.pl         81.21.192.130

ns2.kkibci.pl       81.21.201.2

Czy transfer domen jest odpłatny?

Transfer domen polskich jest bezpłatny i nie wpływa na okres ważności domeny.

Transfer domen globalnych i europejskich wiąże się z ich automatycznym odnowieniem na kolejny okres niezależnie od czasu trwania jej dotychczasowego abonamentu. W tej sytuacji najkorzystniej jest transferować domeny globalne pod koniec trwania ich abonamentów.

Po jakim czasie domena zostaje zarejestrowana?

Domena jest rejestrowana po zaksięgowaniu opłaty za domenę. Po przesłaniu dowodu wpłaty lub odnotowaniu wpłaty na koncie bankowym naszej firmy domena zaczyna poprawnie funkcjonować w ciągu 24h w dni robocze i 48h w pozostałe dni.

Po jakim czasie od wygaśnięcia, domena powraca do puli domen wolnych?

Po wygaśnięciu domena polska wraca do puli wolnych domen po 30 dniach. Domeny globalne i europejskie dopiero po około 2 miesiącach.

Dokładny status domeny polskiej można monitorować na stronie głównego rejestratora czyli NASK:

https://www.dns.pl/

Status domen europejskich można monitorować na stronie Eurid:

http://www.eurid.eu/

W jaki sposób można zmienić delegację domeny zarejestrowanej w Grupie KKI-BCI?

W celu zmiany delegacji domeny należy się zalogować do panelu klienta pod adresem:

domeny.kki-bci.pl

Po zalogowaniu do panelu klienta z bocznego menu należy wybrać opcję Moje domeny.

 

Następnie z listy domen należy odszukać domenę, dla której ma zostać zmieniona delegacja, zaznaczyć odpowiednią domenę oraz kliknąć przycisk „Zmień DNS”.

Po wybraniu opcji „Zmień DNS” należy podać dwie nazwy serwerów, na które ma zostać przekierowana domena, a następnie należy wybrać przycisk „Zmień”

Jakie są nazwy serwerów DNS Grupy KKI-BCI?

Nazwy serwerów DNS to:

ns.kkibci.pl         81.21.192.130

ns2.kkibci.pl       81.21.201.2

Na czym polega rezerwacja domeny?

Wypełniając formularz rejestracji domen z rozszerzeniem „.pl”, dokonujesz jej rezerwacji na okres 14 dni. W tym czasie masz pewność, że nikt inny nie złoży wniosku na rejestrację tej samej domeny. Podczas rezerwacji domena nie jest aktywna. Dopiero po zaksięgowaniu płatności domena będzie aktywna – będzie się wyświetlać strona WWW działać poczta.

Dla domen globalnych (np. *.com oraz *.org) oraz domen europejskich (*.eu) rezerwacja nazwy domeny nie istnieje.

Na czym polega usługa ochrona prywatności domeny dla domen globalnych?

W chwili rejestracji domeny globalnej (np.: .com, .net, .biz, .info), dane abonenta rejestrowanej domeny zostają uwidocznione w bazie WHOIS. Oznacza to, że każdy może sprawdzić imię i nazwisko lub nazwę firmy właściciela domeny, adres siedziby, numer telefonu czy adres e-mail.

Usługa Ochrona prywatności domeny pozwala użytkownikom domen globalnych na ukrycie swoich danych jednocześnie pozostając Abonentem danej domeny. Usługa ochrony prywatności domeny zabezpiecza przed odczytaniem danych abonenta przez osoby niepowołane, dzięki czemu możesz uniknąć wysyłki SPAMU lub innych ofert na Twój adres mailowy widoczny w WHOIS.

Ochrona prywatności domeny działa dla domen zarówno zarejestrowanych na osoby fizyczne jak i firmy.

Dla domen globalnych (np. *.com oraz *.org) oraz domen europejskich (*.eu) rezerwacja nazwy domeny nie istnieje.

Jakie domeny mogą być zabezpieczone ochroną prywatności domeny?

Ochrona prywatności domeny jest możliwa do uruchomienia podczas zakupu nowych domen. Obejmuje ona ochronę domen z rozszerzeniami, m.in.: .com, .net, .org, .info, .biz.

Usługa aktywna jest także dla nowych domen globalnych (nTLD) jak: .bike, .city, .club, .company, .computer, .cool, .dance, .email, .events, .expert, .gallery, .gifts, .guru, .holiday, .house, .land, .link, .market, .marketing, .moda, .network, .ninja, .photos, .pizza, .pub, .sexy, .software, .solutions, .support, .systems, .technology, .tips, .today, .tools, .xyz, .zone.

Zagrożenia wynikające z dostępności danych w bazie WHOIS

Dane abonenta domeny globalnej udostępniane są publicznie i mogą być wyświetlone przez każdego użytkownika Internetu.
Baza WHOIS stanowi źródło danych osobowych, które mogą być wykorzystane np. przez firmy zajmujące się wysyłką informacji handlowych typu SPAM lub do wysyłki ofert na odnowienie domeny łudząco podobnych do prawdziwej informacji.

Coraz częstszym zjawiskiem jest tworzenie baz danych osobowych na podstawie danych widocznych w bazie WHOIS. Dzięki usłudze ochrony prywatności domeny, możesz zabezpieczyć się przed tego typu działaniami.

Czym jest baza WHOIS?

Baza WHOIS to powszechny, ogólnodostępny zbiór informacji o domenach internetowych oraz ich abonentach. Zawarte w nich informacje obejmują dane abonenta, informacje dot. pierwszej rejestracji oraz daty wygaśnięcia domeny, adresu IP lub serwerów DNS na które domena kieruje, a także informacje o statusie domeny, np. zablokowana, opłacona, wygasająca itp.

W przypadku domen .pl, baza WHOIS dostępna jest pod adresem www.dns.pl.

W przypadku nazw adresowych, zarejestrowanych w domenie .pl, zgodnie z prawem oraz regulacjami NASK dot. rejestracji domen .pl, w przypadku gdy właścicielem domeny jest os. fizyczna, może ona wskazać, czy dane abonenta mają być widoczne w bazie WHOIS. Jeśli właścicielem jest firma, dane abonenta zawsze są dostępne w bazie WHOIS (firmy nie mają możliwości ich ukrycia).

W przypadku domen globalnych baza WHOIS dostępna jest pod adresem www.whois.com.

W przypadku domen globalnych (np. z rozszerzeniem .com, .net, .info itp.), dane w bazie WHOIS są ogólnodostępne zawsze, niezależnie od tego czy domena była rejestrowana na firmę czy os. fizyczną. Ukrycie danych w bazie WHOIS za pomocą ochrony prywatności domeny jest usługą dodatkową płatną realizowaną dla domen globalnych przez Grupę KKI-BCI.

Czy można przedłużyć domenę, której okres ważności właśnie się zakończył?

Jeśli chcesz przedłużyć ważność domeny, dla której termin płatności się skończył, to nadal możesz aktywować domenę. Podczas przedłużania takiej domeny wymagane jest uiszczenie dodatkowej opłaty, która pobierana jest przez rejestr (np. NASK). Pamiętaj więc, aby przedłużać domeny zgodnie z ustalonym terminem płatności, aby uniknąć uiszczenia dodatkowej opłaty.

Dopóki domena nie powróci do puli nazw wolnych, będziesz mógł przedłużyć domenę za dodatkową opłatą.

Kwota opłaty dodatkowej różni się w zależności od końcówki domeny.

Rodzaj (końcówka) domeny: Kwota opłaty dodatkowej (netto):
*.pl 25 zł
Domeny globalne (np. *.com, *.net) 399 zł
*.eu 155 zł

Zanim Twoja domena ponownie będzie widoczna w Internecie może upłynąć do 24 godzin – jest to czas potrzebny na odświeżenie na serwerach DNS informacji na temat aktywacji Twojej domeny.

Do kiedy mogę opłacić domenę, której abonament się już skończył?

Termin, w którym możesz przedłużyć domenę z zakończonym okresem ważności różni się w zależności od końcówki domeny.

Domeny z końcówką *.pl możesz przedłużyć do 30 dnia po jej zakończonej ważności. Natomiast reaktywacja domen globalnych takich jak *.com, *.net, *.info możliwa jest do 70 dnia po zakończeniu ich ważności.

W przypadku domen zagranicznych (ccTLD), już po 1 dniu od zakończenia ich ważności, wymagane jest uiszczenie opłaty dodatkowej.

Potwierdzanie danych kontaktowych przy domenach globalnych (ClientHold)

Od 1 stycznia 2014 roku dysponent domeny globalnej (np. .com, .net, .biz., .info lub .org) zobowiązany jest do potwierdzenia kontaktowego adresu e-mail po wykonaniu określonych operacji na domenie. Wiadomość z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail wysyłana jest do abonenta w przypadku:

 • rejestracji nowej domeny globalnej,
 • transferu domeny globalnej do innego operatora,
 • zmiany danych abonenta (np. adres e-mail podczas wykonywanej cesji domeny).

Weryfikacyjna wiadomość e-mail wysyłana jest w przypadku każdej domeny globalnej (np. .com, .net, .org, .biz, .info) na adres e-mail reprezentanta podany podczas rejestracji domeny.

Aby potwierdzić adres e-mail, należy kliknąć link, który znajduje się w treści otrzymanej wiadomości e-mail. Wiadomości weryfikacyjne wysyłane są w dniu dokonania operacji, następnie jest ona ponawiana 5 dnia, 10 dnia oraz 13 dnia po wykonaniu operacji. Wystarczające jest potwierdzenie jednej wiadomości. Po potwierdzeniu jednej wiadomości weryfikacyjnej, kolejne wiadomości nie będą już ponawiane.

Potwierdzenie danych możesz wykonać w ciągu 15 dni od czasu dokonania operacji, wyłącznie za pomocą linku znajdującego się wiadomości wysyłanej na adres e-mail dysponenta domeny.

W przypadku cesji (zmiana abonenta domeny), potwierdzająca wiadomość e-mail wysyłana jest na adres e-mail nowego abonenta domeny.

Jeśli adres e-mail nie zostanie potwierdzony przez dysponenta w terminie 15 dni, domena zostanie zablokowana (nie usunięta). Status domeny zostanie ustawiony na ClientHold. Funkcjonowanie domeny zostanie przywrócone, jak tylko dysponent potwierdzi dane poprzez kliknięcie linku przesłanego w wiadomości e-mail.

Co to jest cesja domeny?

Cesja to zmiana Abonenta domeny, czyli osoby lub firmy upoważnionej do zarządzania daną domeną. Jest nią również zmiana niektórych danych Abonenta domeny globalnej. Cesję można wykonać elektronicznie lub pisemnie.

Jak tego dokonać? Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się tutaj i wysłać go na podany na wniosku numer faksu bądź adres mailowy.

Domeny z polskimi znakami

Od niedawna możliwa jest rejestracja domen z polskimi znakami diakrytycznymi w nazwie (np. ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź). Można rejestrować domeny np. „żółty.pl” czy „miś.pl”.

Rejestracja domeny IDN nie oznacza równoczesnego zajęcia równoległej nazwy składającej się tylko z łacińskich liter np. „żółty.pl” oraz „zolty.pl” – są to dwie różne, niezależne domeny.

Jak funkcjonują domeny z narodowymi znakami diakrytycznymi?

Każda domena IDN np. „żółć.pl” ma dwie postaci nazwy, tzw.:

 • zewnętrzną – ze znakami diakrytycznymi np. „żółć.pl” (taką nazwę wpisujesz w przeglądarce),
 • wewnętrzną – techniczną, rozpoczynającą się znakami „xn--” np. „xn--kda4b0koi.pl”.

Kiedy rejestrujesz domenę IDN np. „żółć.pl” to zgadzasz się na użytkowanie domeny w postaci technicznej, czyli „xn--kda4b0koi.pl” (standard Punycode). W przeglądarce internetowej wpiszesz adres „żółć.pl”, a przeglądarka przekonwertuje go do postaci technicznej, aby strona WWW mogła zostać wyświetlona (Ty jako Użytkownik tego nie będziesz widział).

 • nie ograniczaj się do rejestracji wyłącznie domeny ze znakami polskimi, zarezerwuj równocześnie odpowiednik tej nazwy bez polskich znaków,
 • jeśli posiadasz dwie domeny (jedną z polskimi znakami, drugą bez polskich znaków) to we wszelkich materiałach podawaj adresy dwóch Twoich domen,
 • jeśli posiadasz dwie domeny (jedną z polskimi znakami, drugą bez polskich znaków) to publikuj adres e-mail tylko w formie tradycyjnej, bez polskich znaków (aby uniknąć problemów z obsługą domeny z polskimi znakami w programach pocztowych),

CZYM RÓŻNI SIĘ DOMENA OD SUBDOMENY?

Domena to inaczej niepowtarzalny adres internetowy np. mojadomena.pl, przykład.net, firma.miasto.pl czy domena.com. Tego rodzaju nazwy, wraz z odpowiednimi rozszerzeniami, rejestrowane są przez krajowych lub międzynarodowych operatorów.

Subdomena jest to natomiast adres utworzony w ramach domeny głównej. Najczęściej subdomeny tworzy się w celu wydzielenia podstron lub konkretnych działów. Przykładowo, adres logowania do naszych paneli to panelx.kki.pl – subdomena utworzona w ramach domeny kki.pl.

Na serwerach kki.pl możesz utworzyć nieograniczoną ilość subdomen w ramach własnej domeny głównej – nie dotyczy pakietów ekonomic.

CZY REJESTRACJA LUB TRANSFER DOMENY AUTOMATYCZNIE SPOWODUJE KONFIGURACJĘ DOMENY NA SERWERZE KKI.PL?

Nie, domenę po jej wykupieniu należy samodzielnie dodać do serwera wirtualnego. Domenę należy dodać do obsługi serwera – poniżej informacja jak tego dokonać.

Jak dodać domenę do serwera wirtualnego?

W przypadku gdy domena jest transferowana do kki.pl z innej firmy należy pamiętać, że jej ustawienia techniczne nie zmieniają się, a więc po dokonaniu takiego transferu należy dodatkowo zmienić delegację domeny na serwery DNS kki.pl zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Jak zmienić DNS dla domeny?

Blokada administracyjna

Blokady administracyjne są stosowane przez administratorów kki.pl, którzy po uprzedniej analizie działania konta, wykryją obecność na serwerze FTP nieautoryzowanych skryptów, np.:

 • strony WWW o charakterze erotycznym,
 • skrypty realizujące wysyłkę wiadomości spamowych,
 • strony WWW łudząco podobne do stron instytucji, np. banki – tzw. phishing,
 • witryny rozpowszechniające oprogramowanie w sposób nielegalny, np. warez,
 • oraz inne formy działalności, które są zakazane w regulaminie kki.pl

Blokada administracyjna konta powoduje:

 • brak możliwości wywołania strony WWW, w której zostały wykryte złośliwe skrypty.
 • i/lub administracyjną zmianę hasła do skrzynki e-mail, z której realizowana jest wysyłka spamu.

Przyczyną pojawienia się skryptów wysyłających spam jest najprawdopodobniej nieaktualna wersja oprogramowania CMS (np. Joomla! lub WordPress), z którego korzystasz na swoim serwerze. Ze względu na globalną dostępność kodu, aplikacje te są szczególnie podatne na włamania. Częstym przypadkiem infekcji strony WWW są błędy w tych skryptach lub komponentach.

Dlatego też ich autorzy publikują poprawki do tego typu gotowych rozwiązań, które eliminują możliwość powtórzenia się takich sytuacji. Warto zatem pamiętać o cyklicznych aktualizacjach oprogramowania w przyszłości. Sugerujemy również być na bieżąco z informacjami dostępnymi na forach internetowych, które poświęcone są wybranemu oprogramowaniu.

WAŻNE! Wysyłka spamu z Twojego konta może skutkować zablokowaniem jego adresu przez zewnętrznych operatorów (poprzez umieszczenie go na globalnych lub lokalnych listach RBL. W wyniku tej operacji, dostarczenie Twoich wiadomości e-mail do niektórych odbiorców okazać się może niemożliwe!

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia opisywanej sytuacji oraz zmniejszyć obciążenie serwera pocztowego, administratorzy kki.pl blokują wykonywanie skryptów, blokując przy tym odpowiedni katalog na Twoim serwerze FTP. Natomiast komunikat o blokadzie oraz ewentualnie lista plików powodujących nieautoryzowaną wysyłkę lub inne nieporządane działania, wysyłana jest na kontaktowy adres e-mail reprezentanta.

Co mogę zrobić po zablokowaniu konta?

W przypadku administracyjnej blokady konta, prosimy o wykonanie audytu bezpieczeństwa skryptów znajdujących się na zablokowanej usłudze (usunięcie luk bezpieczeństwa i/lub aktualizacje do najnowszych wersji).

W przypadku braku możliwości zlokalizowania luk w aplikacji, najlepszym rozwiązaniem może okazać się usunięcie tej aplikacji i ponowne jej zainstalowanie w najnowszej dostępnej wersji.

Czy mogę samodzielnie odblokować swoją stronę WWW?

Dostęp do strony WWW został zablokowany poprzez plik .htaccess, w którym został umieszczony odpowiedni wpis, powodujący zablokowanie dostępu do zasobów. Możesz samodzielnie odblokować dostęp do strony WWW, w tym celu usuń w pliku .htaccess poniższy wpis:

„access deny from all” lub postaw znak # przed tą linią.
Pamiętaj, aby odblokować zasoby Twojego serwera po usunięciu przyczyny niedogodności. W przeciwnym wypadku może zostać nałożona kolejna blokada, która już nie pozwoli na samodzielne odblokowanie usługi.

Jak zabezpieczyć swój komputer przed złośliwym oprogramowaniem?

Istnieje ryzyko, że złośliwe skrypty zostały umieszczone przez osobę trzecią na Twoim serwerze. Nieautoryzowany dostęp mógł zostać zainicjowany po uprzednim przechwyceniu hasła, które zapisane zostało w konfiguracji programu obsługującego połączenie FTP (przechwycenie hasła mogło zostać zrealizowane np. przez szkodliwe oprogramowanie (tzw. wirusy) na Twoim komputerze lokalnym).

Hasła w programach FTP są często zapisane w plikach konfiguracyjnych otwartym tekstem wraz z loginem/nazwą użytkownika (nie są to dane zaszyfrowane). Ułatwia to przechwycenie danych przez osoby trzecie, np. za pomocą wspomnianego szkodliwego oprogramowania.

Proponujemy zatem:

 • nie zapisywać haseł dostępu na trwałe w konfiguracji programów FTP,
 • częstą zmianę haseł dostępu do serwera FTP,
 • zabezpieczenie swojego komputera lokalnego, na którym pracujesz.
WAŻNE! W ramach oferty kki.pl możesz skorzystać z usługi pomoc.kki.pl, czyli rozwiązania dla klientów, którzy chcą zabezpieczyć swoją stronę WWW przed atakami hakerów, jak i również „wyleczyć” ją, kiedy ta zostanie już zainfekowana złośliwym oprogramowaniem. Usługa pomoc.kki.pl działa bezpośrednio na serwerze, na którym znajduje się strona WWW. Możesz także zakupić oprogramowanie antywirusowe firmy Kaspersky, które gwarantuje kompleksową ochronę antywirusową oraz bezpieczeństwo w Internecie. W tym celu skontaktuj się z nami: biuro@kki-bci.pl

Darmowa Migracja

1. Warunki darmowej migracji

Sprawdź nas za darmo

Załóż nowe konto w kki.pl i testuj darmowo przez 14 dni.

Ustalmy czego potrzebujesz

Przekaż nam informacje o wielkości przestrzeni do zmigrowania

Daj nam znać

Zgłoś chęć migracji max. 7 dni przed wygaśnięciem abonamentu
u obecnego usługodawcy

Za darmo przeniesiemy 5 skrzynek e-mail i 1 stronę www. Masz więcej danych? Nie martw się. Skontaktuj się z naszym biurem a wycenimy tylko nadwyżkę.

2. Proces przenoszenia usług

Wybór pakietu i założenie serwera.

Masz problem z doborem odpowiedniego pakietu? Nasze biuro pomoże dostosować pakiet do Twoich potrzeb.

Przekazanie danych do migracji.

Przekaż nam dane potrzebne do zmigrowania Twoich usług. Potrzebna nam będzie lista kont e-mail oraz stron www. Najprościej jeśli przekażesz nam dane dostępowe do starego hostingu oraz rejestracji domen. Jeśli Twoje strony wymagają niestandardowej konfiguracji poinformuj nas o tym.

Analiza i propozycja terminu migracji

Analizę wykonujemy najczęściej w ciągu 1 dnia roboczego. Termin migracji ustalany jest zawsze indywidualnie.

Migrowanie usług

W większości czas potrzebny na pełne zmigrowanie usług wynosi kilka godzin. Uzależniony jest jednak od szybkości starego serwera hostingowego jak również od wielkości serwisów. Ponieważ jest to skomplikowany proces i zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, w dzień migracji prosimy o stały kontakt z osobą odpowiedzialną ze strony użytkownika. Sam proces przenoszenia usług składa się z dwóch części: migracji poczty oraz serwisów www. Przenoszenie skrzynek nie wiąże się z zawieszeniem korzystania z poczty e-mail. Poczta, która zostanie do Państwa dostarczona w czasie przenoszenia zostanie zsynchronizowana po zakończeniu migracji.

Migracja serwisów www

Na czas przenosin prosimy o zablokowanie wykonywania wszelkich zmian na www i składania zamówień. Po zakończeniu migracji ZAWSZE prosimy o przetestowanie przeniesionych usług. Pozwala to na sprawdzenie i dosynchronizowanie elementów, o których mogłeś zapomnieć nam powiedzieć.

Zmiana serwerów DNS

Po Twojej weryfikacji zmieniamy serwery DNS dla przeniesionych domen.

Ważne! Propagacja DNS może wynieść nawet 36 godzin w zależności od operatora, najczęściej jednak już po 24 godzinach strona widoczna jest na serwerach kki.pl.

Ruch po Twojej stronie.

Obowiązkowa zmiana haseł dostępowych. Po zakończonej migracji i zsychronizowaniu danych obowiązkowo musisz zmienić hasło do serwera. Pamiętaj, że nigdy nikt z naszej strony nie poprosi Cię o podanie hasła do skrzynek e-mail i serwera hostingowego.

Zdecydowany lub masz jeszcze jakieś pytania?

Napisz do nas, a postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości

Strony www

Jaka wersja php jest dostępna na serwerach kki-bci.pl?

Php jest dostępne w wersji 5.2.x, 5.3.x, 5.4.x , 5.5.x, 5.6.x, 7.0, 7.1 oraz 7.3

Co jest potrzebne do założenia własnej strony WWW?

Aby założyć własną stronę WWW, która będzie się ukazywała w Internecie pod indywidualną nazwą potrzebne będzie: miejsce na serwerze czyli serwer wirtualny oraz własna nazwa czyli domena.

Czy liczba stron obsługiwanych przez serwer wpływa na cenę serwera?

Liczba stron obsługiwanych przez serwer ma wpływ na cenę pakietu hostingowego. W najmniejszym pakiecie linii EKONOMIC w pakiecie BASIC obsługiwana jest tylko 1 domena. Jest to pakiet „na start”, czyli gdy rozpoczynasz działalność i rozbudowany pakiet nie jest wymagany.

Specyfikację dla poszczególnych pakietów można znaleźć pod tym adresem:

kki.pl/specyfikacje

DLACZEGO MOJA STRONA WWW JEST ZAINFEKOWANA?

Jeśli podczas uruchamiania Twojej strony WWW program antywirusowy wyświetli informacje
o zagrożeniu zarażenia komputera wirusem, lub gdy przeglądarka wyświetli informację o tym, że „Witryna została zgłoszona jako dokonująca ataków!” oznacza to, że Twoja strona została zainfekowana wirusem lub innym szkodliwym oprogramowaniem (np. koń trojański czy program typu malware).

Skąd się biorą wirusy na mojej stronie WWW?

Istnieje wiele sposobów na zainfekowanie Twojej strony WWW. Niestety, to sam Użytkownik zarządzający stroną WWW, może w nieświadomy sposób przyczynić się do jej zainfekowania, poprzez:

 1. nieuprawnione dołączenie do strony WWW złośliwego kodu (np. wirusa),
 2. bezpośrednią ingerencję w zawartość plików Twojej strony WWW.

Możemy zaproponować dla Państwa oprogramowanie antywirusowe firmy Kaspersky. Program ten  jest jednym z najpopularniejszych programów antywirusowych, który gwarantuje kompleksową ochronę antywirusową oraz bezpieczeństwo w Internecie. Napisz do nas na adres bok@kki-bci.pl i udzielimy Ci więcej informacji o ofercie na to oprogramowanie.

W pierwszym przypadku złośliwy kod (wirus) doklejany jest do kodu strony, np. przez lukę w niezabezpieczonym odpowiednio skrypcie PHP. Po otwarciu zarażonej strony WWW, komputer użytkownika może zostać również zainfekowany. Aby nie dopuścić do tego, aby Twoja strona WWW infekowała inne komputery, należy w takim wypadku skasować wszystkie zarażone pliki Twojej strony i wgrać ponownie niezainfekowane pliki. Pamiętaj, że to na Tobie ciąży obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia strony przed wirusami i innym szkodliwym oprogramowaniem.

W drugim przypadku pliki Twojej strony WWW mogą zostać bez Twojej wiedzy zamienione na zainfekowane, bezpośrednio na serwerze w kki.pl, przez np. robaki internetowe. Jeśli na Twoim komputerze np. w programie, którego używasz do połączenia się z serwerem kki.pl, zostało zapisane „na stałe” Twoje hasło, a Twój komputer został zainfekowany przez szkodliwe oprogramowanie np. program który czyta wszystkie hasła zapisane na Twoim komputerze, a następnie wysyła je do potencjalnych przestępców internetowych), to hasło do Twojego serwera w kki.pl zostanie udostępnione niepowołanym osobom lub szkodliwym programom.

Kiedy Twoje hasło jest już w „niepowołanych rękach”, to takie osoby lub programy automatycznie mogą się zalogować na Twój serwer w kki.pl i zainfekować pliki Twojej strony bez Twojej wiedzy (najczęściej infekowane są pliki index.htm, index.html, index.php, bądź inne, które mają duże znaczenie dla działania aplikacji).

Istnieje wiele innych sposobów na zainfekowanie strony WWW, przed którymi musi zabezpieczyć się sam Użytkownik zarządzający stroną WWW. Poniżej wypisanych jest kilka metod zabezpieczeń strony WWW przed zarażeniem wirusem.

Jak zabezpieczyć stronę WWW przed zarażeniem wirusem?

Pamiętaj, aby:

 • nie zapisywać hasła do serwera w kki.pl, w żadnych programach na komputerze,
 • cyklicznie zmieniać hasło (np. co 2 tygodnie lub co miesiąc),
 • używać skomplikowanych haseł (zawierających cyfry, duże i małe litery oraz znaki specjalne),
 • skanować komputer najnowszymi programami antywirusowymi,
 • aktualizować oprogramowanie na którym oparta jest strona WWW.

Certyfikaty

Jak prawidłowo zdefiniować domenę dla certyfikatu SSL?

Certyfikat SSL jest zawsze wystawiany dla jednej domeny. Przy czym należy rozróżnić iż w przypadku certyfikatów SSL domena z prefixem www i domena bez prefixu www są traktowane jako dwie inne nazwy domen, tak więc wykupiony certyfikat będzie funkcjonował tylko dla jednej z tych nazw.

Wyjątkiem są certyfikaty RapidSSL. W tym przypadku jeśli domena jest pierwszego stopnia i wykupiony certyfikat będzie dla domeny z prefixem www to ten certyfikat będzie funkcjonował dla wersji z www oraz bez www, czyli będzie funkcjonował dla www.domena.com i domena.com. Podsumowując certyfikat RapidSSL wykupiony dla www.domena.com będzie działał dla:

 • www.domena.com
 • domena.com

Jednak jeśli domena jest już drugiego stopnia czyli na przykład domena.com.pl to wykupiony certyfikat będzie działał tylko dla jednej wersji domeny, czyli albo z prefixem www albo bez prefixu www, co należy określić podczas składania zamówienia.

Jak zainstalować certyfikat SSL?

W celu zainstalowania certyfikatu SSL dla strony www znajdującej się na jednym z naszych serwerów wirtualnych należy się zalogować do panelu administracyjnego serwera wirtualnego. Należy pamiętać iż strona dla której jest instalowany certyfikat SSL musi posiadać ustawiony współdzielony adres IP z obsługą SSL lub też posiadać ustawiony dedykowany adres IP.

Certyfikat SSL, certyfikat pośredni oraz klucz prywatny uzyskają Państwo od firmy w której certyfikat został zakupiony.

Jak zainstalować gotowy certyfikat w panelu Direct Admin?

Instalacja gotowego certyfikatu SSL:

Jeżeli posiadamy już wcześniej wygenerowany certyfikat SSL to wystarczy z poziomu użytkownika danej domeny przejść do sekcji „Opcje Zaawansowane” i wybrać opcję „Certyfikaty SSL”.

Zaznaczamy trzecią opcję „Wklej wstępnie wygenerowany certyfikat i klucz”, a następnie wklejamy przesłany przez nas certyfikat i klucz w formacie:

—–BEGIN PRIVATE KEY—–
TU NALEŻY UMIEŚCIĆ KLUCZ PRYWATNY DLA POSIADANEGO CERTYFIKATU
—–END PRIVATE KEY—–

—–BEGIN CERTIFICATE—–
TU NALEŻY UMIEŚCIĆ WŁAŚCIWY CERTYFIKAT SSL
—–END CERTIFICATE—–

Na koniec klikamy przycisk „Zapisz”. Kolejnym krokiem jest dodanie tzw. CA Root Certificate i tu klikamy na samym dole na opcję „kliknij żeby wkleić CA Root Certificate”.

W nowo otworzonym oknie wklejamy certyfikat pośredni, zaznaczmy „Użyj CA Cert” i klikamy „Zapisz”:

Czy istnieje możliwość instalowania wielu certyfikatów SSL na serwerze?

Tak, taka możliwość istnieje dzięki opcji SNI. Opcja ta pozwala na instalację wielu certyfikatów SSL na pojedynczym adresie IP. Więcej informacji na temat SNI przeczytasz w kolejnej zakładce.

Co to jest SNI ?

SNI (Server Name Indication)  to technologia pozwalająca na instalację wielu certyfikatów SSL na pojedynczym adresie IP. Oznacza to iż do instalacji certyfikatu SSL nie trzeba używać indywidualnych adresów IP, lecz skorzystać z adresu IP serwera www.

Jeśli w jakimś celu jest już używany indywidualny adres IP dla strony, to można oczywiście na nim instalować kolejne certyfikaty SSL.

WYMUSZENIE SSL

W celu wymuszenia SSL proszę do pliku .htaccess dodać następujący wpis:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Ważne! Powyższa reguła ma charakter ogólny i może nie uwzględniać specyfiki Twojej strony internetowej.

Przed wprowadzeniem zmian warto skopiować zawartość istniejącego pliku .htaccess i przywróć ją w przypadku nieprawidłowego działania witryny.

Dla jednej strony internetowej może działać jeden plik .htaccess. Aplikacje typu WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop lub podobne tworzą własne pliki .htaccess, dlatego przekierowanie na https najlepiej konfigurować w panelach zarządzania tych aplikacji. Bezpośrednie zmiany w treści pliku .htaccess należy wykonywać zachowując szczególną ostrożność.

WERYFIKACJA CERTYFIKATU SSL

Weryfikacja praw do domeny odbywa się na jeden z trzech dostępnych sposobów:

 • Weryfikacja e-mailem. Pod jeden z adresów administracyjnych w domenie dla której ma zostać wystawiony certyfikat SSL zostaje wysłany e-mail zawierający link aktywacyjny.

Jest to najczęściej spotykana forma weryfikacji certyfikatu SSL.

 • Weryfikacja plikiem. W głównym katalogu serwera www należy umieścić specjalny plik, który potwierdzi prawa do administrowania domeną. Dokładne instrukcje zostaną przesłane po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty.
 • Weryfikacja DNS-em. W strefie domeny należy umieścić specjalny rekord TXT, który potwierdzi prawa do administrowania domeną. Dokładne instrukcje zostaną przesłane po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty.

Metodę weryfikacji ustala się w trakcie składania zamówienia. Późniejsza zmiana metody weryfikacji domeny nie jest możliwa. Po pozytywnej weryfikacji praw do domeny certyfikat SSL zostanie wysłany e-mailem pod wskazany adres mailowy.

CO TO JEST ZIELONY PASEK PRZEGLĄDARKI?

Zielony pasek przeglądarki to jest określenie na graficzną wizualizację działania certyfikatu SSL EV (Extended Validation) poprzez wyróżnienie paska adresowego przeglądarki. Oznacza to najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz zaufania/wiarygodności.

Zielony pasek adresowy przeglądarki jest wyświetlany wyłącznie jeśli na stronie jest zainstalowany certyfikat SSL EV. W zależności od wersji przeglądarki pasek może się różnić. Obecnie większość przeglądarek internetowych zielony pasek interpretuje poprzez wyświetlenie nazwy firmy obok nazwy domeny.

Inne zagadnienia

JAK DOKONAĆ ZMIANY DANYCH NA FAKTURZE VAT?

W przypadku gdy na otrzymanej fakturze VAT znajduje się błąd/niepoprawne dane i chcieliby Państwo dokonać ich poprawy, to w tym celu należy przesłać do nas wypełniony odpowiedni dokument, tzw. notę korygującą. Notą korygującą można korygować pomyłki na FV gdy dotyczą one:

nazwy nabywcy usługi
adresu nabywcy usługi
numeru NIP nabywcy usługi
uwagi do dokumentu

Nota korygująca jest sporządzana poprzez nabywcę, zatem w celu korekty danych na FV należy:

1.  Wypełnić notę korygująca w dwóch egzemplarzach.

2. Wypełnioną i podpisaną notę korygująca w dwóch egzemplarzach należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Grupa KKI-BCI Sp. z o.o.
ul. Przykopy 5/1
30-612 Kraków

Po otrzymaniu i akceptacji treści noty korygującej, jest ona przez nas podpisywana i jedna kopia jest odsyłana zwrotnie.

KIEDY OTRZYMAM FAKTURĘ VAT ZA ZAPŁACONĄ USŁUGĘ?

Faktury VAT są wystawiane do 2 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności za fakturę proforma.

JAK DOKONAĆ ZMIANY NUMERU NIP?

Numer NIP jest unikalny i stanowi podstawę identyfikacji klientów – firm w naszym systemie. Zmiana numeru NIP jest jednoznaczna ze zmianą właściciela usług i wymaga zarejestrowania nowego klienta, a tym samym wygenerowania nowych danych dostępowych do panelu klienta.

Po zmianie danych usługi będą fakturowane na firmę z uwzględnieniem zmiany numeru NIP.

JAK URUCHOMIĆ WIERSZE POLECENIA W SYSTEMIE OPERACYJNYM?

Wiersz polecenia służy do wykonywania komend diagnostycznych, dzięki którym można wykluczyć lub potwierdzić źródło problemu w komunikacji ze stroną www. Jak je uruchomić?

Windows

Start > Akcesoria > Wiersz polecenia 

lub

Start > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Wiersz polecenia 

lub

Start > wpisz w pole szukania: CMD i naciśnij ENTER.

Mac

W Spotlight (prawy górny róg – symbol lupy) wpisz słowo: Terminal i naciśnij ENTER.

Polecenie Ping

Polecenie Ping służy do sprawdzenia czy dany host/strona www odpowiada w sposób prawidłowy.

Aby wywołać polecenie ping należy wprowadzić w wierszu poleceń słowo ping a po nim adres hosta / strony www, np.:
C:\ping kki.pl

Jeżeli strona nie odpowiada, oznacza iż aktualnie z Twojej lokalizacji nie ma dostępu do wskazanej strony lub hosta.
W celu zweryfikowania po której stronie leży problem, należy wykonać polecenie Tracert.

Polecenie Tracert i Traceroute

Polecenie tracert oraz traceroute pokazuje trasę jaką muszą pokonać pakiety danych aby dotrzeć z komputera do wskazanej strony www lub hosta. Dzięki temu poleceniu można upewnić się czy nie następuje gdzieś po drodze zerwanie połączenia i stąd np. niedostępność usługi, pomimo iż jest ona aktywna.

Aby uruchomić sprawdzanie trasy w Windowsie, należy w wierszu polecenia wpisać komendę: tracert adresstrony.pl, np.:

C:\tracert kki.pl

Aby uruchomić sprawdzanie trasy w systemie Linux, należy w konsoli wpisać polecenie traceroute nazwadomeny.pl czyli np.:

traceroute kki.pl

Polecenie NSLookUp

Polecenie nslookup pozwala na odpytanie serwerów DNS domeny. W tym celu należy w wierszu poleceń wpisać polecenie: nslookup nazwadomeny.pl

JAK SKORZYSTAĆ Z 14-DNIOWEGO OKRESU TESTOWEGO?

W celu skorzystania z bezpłatnego okresu testowego należy zamówić serwer wirtualny przez stronę kki.pl i w uwagach zaznaczyć, że chcą Państwo skorzystać z okresu testowego.

Po tym okresie jeśli nie zdecydują się Państwo kontynuować usług na naszych serwerach okres testowy usługi jest uważany za zakończony, a serwer zostanie zablokowany i usunięty.

JAK POZBYĆ SIĘ ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA Z MOJEGO SERWERA?

W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania na Twojej usłudze wykonaj jak najszybciej audyt bezpieczeństwa plików, zaktualizuj wszystkie skrypty (np. CMS) oraz wykonaj zmianę haseł dostępu.

Jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail od kki.pl z informacją o możliwym zainfekowaniu Twojej usługi, zweryfikuj wszystkie wymienione w wiadomości e-mail pliki pod kątem obecności złośliwego kodu. Wskazane pliki możesz usunąć lub zmodyfikować, aby wyeliminować złośliwe fragmenty kodu. Jeśli samodzielne usunięcie złośliwego oprogramowania nie jest możliwe, możesz skorzystać z przywrócenia kopii bezpieczeństwa Twoich plików.

 • Pamiętaj, że kopia przechowywana jest na serwerze tylko 3 dni.
 • Pamiętaj, że jeśli Twój serwer jest zainfekowany już od 7 dni, to przywrócenie kopii bezpieczeństwa spowoduje przywrócenie zainfekowanych plików. Sugerujemy w takiej sytuacji zmodyfikować zainfekowane pliki (czyli usunąć fragmenty złośliwego kodu) lub całkowicie usunąć zarażone pliki.