facebook
Grupa KKI-BCI

Zanim zadzwonisz do Biura Obsługi Klienta sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się poniżej. Jeżeli jej tam nie ma, zadzwoń do nas, pomożemy Ci z przyjemnością.

Dlaczego nie mogę wysłać wiadomości?

Najczęściej jest to problem autoryzacji poczty wychodzącej. Prosimy sprawdzić czy w programie pocztowym, z którego korzystasz jest zaznaczona opcja ” serwer wymaga uwierzytelnienia”. Dodatkowo należy sprawdzić czy program antywirusowy lub inne zabezpieczenie lokalne nie blokuje dostępu programowi pocztowemu do naszego serwera.

Jak odzyskać utracone hasło?

Hasła do kont pocztowych są kodowane i nie ma możliwości ich odzyskania. Możemy jedynie wygenerować nowe hasło. W przypadku kont prywatnych wymagana jest autoryzacja danych właściciela danego konta pocztowego.

W jaki sposób pozbyć się spamu, który przychodzi na moje konto e-mail?

Każdy z użytkowników ma możliwość samodzielnego włączenia filtru antyspamowego. W tym celu należy zalogować się na swoje konto z poziomu strony www.kki.pl W zakładce Opcje należy kliknąć na Folder Spamu i włączyć funkcję antyspamu. Poziom filtru ustawiony zostanie automatycznie na poziomie 5.0.

Wiadomość zablokowana przez system antyspamowy

Prawdopodobnie adres e-mail, domena lub adres IP została dopisana do listy domen z których wysyłano spam. Należy skontaktować się ze swoim usługodawcą w celu wypisania z takiej listy.

Dostałem wiadomość o przekroczeniu limitu dyskowego konta, co zrobić?

Prosimy sprawdzić czy Twój program pocztowy nie ma zaznaczonej opcji pozostawiania kopii wiadomości na serwerze. Jeśli tak jest należy zalogować się na swoją skrzynkę z poziomu strony www.kki-bci.pl i skasować niepotrzebne wiadomości z serwera. UWAGA! Wiadomości kasowane są bezpośrednio z serwera i nie ma możliwości ich odzyskania.

Dlaczego otrzymuję wiadomości, które wyglądają na wysłane z mojego adresu e-mail?

Najprawdopodobniej padli Państwo ofiarą podszywania się pod Państwa adres e-mail. Podszywanie się oznacza fałszowanie adresu zwrotnego poczty wychodzącej w celu ukrycia prawdziwego pochodzenia wiadomości. Gdy wysyłacie Państwo list za pośrednictwem tradycyjnej poczty, zwykle umieszcza się na kopercie adres zwrotny umożliwiający adresatowi zidentyfikowanie nadawcy lub pozwalający na odesłanie listu w razie problemów. Jednak równie dobrze można tam wpisać dowolny adres. W podobny sposób działa poczta e-mail. Gdy wiadomość jest wysyłana przez serwer, dodawane są informacje o nadawcy, które spamerzy mogą jednak sfałszować. Dokładniej można to dostrzec oglądając nagłówek szczegółowy maila gdzie widnieje, kto jest faktycznym nadawcą takiej wiadomości.Tak działa protokół SMTP i to są niestety jego niedogodności – póki co rozwiązanie nie istnieje. Najlepiej maile tego typu ignorować.

Ustawienia autoryzacji poczty

Dbając o systematyczne podnoszenie stanu bezpieczeństwa poczty wprowadzamy mechanizm autoryzacji korespondencji wychodzącej (SMTP-AUTH). Uniemożliwia to wysyłkę przesyłek bez uprzedniej autoryzacji czyli wpisania loginu i hasła konta, z którego jest wysyłana.
Większość programów pocztowych obsługuje taką funkcję.
Aktywowanie SMTP-AUTH w programie pocztowym polega na włączeniu odpowiedniej opcji.Poniżej przedstawiamy opisy dla programów: OUTLOOK Express , OUTLOOK XP, Mozilla, EUDORA, The BAT, CALYPSO

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie OUTLOOK Espress i OUTLOOK XP?
W menu wybieramy Narzędzia –> Konta, następnie po zaznaczeniu konta, którego ma dotyczyć zmiana wciskamy przycisk Właściwości. Wybieramy zakładkę Serwery, zaznaczamy Serwer wymaga uwierzytelnienia a następnie klikamy przycisk Ustawienia.W otwartym oknie zaznaczamy opcję Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej

Klikamy OK –> Zastosuj –> OK

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie OUTLOOK XP?
W menu wybieramy Narzędzia –> Konta e-mail, następnie Wyświetl lub Zmień istniejące konta e-mail–> Dalej. Po zaznaczeniu konta, którego ma dotyczyć zmiana wciskamy przycisk Zmień, a następnie przycisk Więcej ustawień. Wybieramy zakładkę Serwer wychodzącyZaznaczamy opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania i Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej

Klikamy OK –> Dalej –> Zakończ

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie Mozilla?
W menu wybieramy Edycja –> Konfiguracja kont, następnie w oknie po lewej stronie zaznaczamy Serwer poczty wychodzącej.

Zaznaczamy Używaj identyfikatora użytkownika i hasło, a następnie w polu Użytkownik wpisujemy swój login. Klikamy OK.

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie EUDORA?
W menu wybieramy Tools –> Options, a następnie klikamy ikonę Sending Mail.

Zaznaczamy Allow authentication, a następnie w polu Secure Sockets when Sending wybieramy Never.
Klikamy OK.

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie The BAT?

 • W przypadku definiowania nowego konta:
  Należy zaznaczyć My SMTP server requires authentication for sending mail.
 • W przypadku edycji zdefiniowanego konta:
  Wchodzimy w opcję Transport, a następnie wciskamy Authentication
  następnie zaznaczamy Perform SMTP authentication oraz Use „POP before SMTP” authentication.

Jak skonfigurować autoryzację SMTP w programie CALYPSO?
W menu Mailbox wybieramy Accounts –> Propertis i nasze konto

Następnie w polu wyboru Authentication method wybieramy Use POP account

Konfiguracja e-mail, FTP, DNS

Konfiguracja e-mail:

Nazwa Serwera Platforma Standard Platforma Biznes
Serwer SMTP mail.nazwadomeny port 587 smtp.kki-bci.pl port 587
Serwer POP3 mail.nazwadomeny port 110 pop3.kki-bci.pl port 110
Serwer IMAP mail.nazwadomeny port 143 imap.kki-bci.pl port 143

Konfiguracja FTP:

Platforma FTP
Biznes ftp.kki-bci.pl
Standard ftp.nazwadomeny
Windows win1.kkibci.pl

Dane potrzebne do rejestracji domen oraz nazwy serwerów dns:

DNS Platforma Standard Platforma Biznes Platforma Windows
Primary ns.kkibci.pl 81.21.192.130 wdns1.kkibci.pl
Secondary ns2.kkibci.pl 81.21.201.2 wdns2.kkibci.pl

Konfiguracja Outlook 2013

Klikamy na pasku menu PLIK –> INFORMACJE –> DODAJ KONTO

outlook1

Wprowadzamy dane wyświetlane odbiorcom wiadomości: imię i nazwisko, adres mailowy oraz hasło do konta.

outlook2

Klikamy „Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów” i „Dalej”

outlook3

Następnie wybieramy odpowiednią usługę i klikamy „Dalej”

outlook4

W kolejnym kroku wybieramy typ konta (POP lub IMAP) oraz wprowadzamy nazwy serwerów pocztowych niezbędnych do prawidłowej konfiguracji i wybieramy „Więcej ustawień”.

outlook5

*dla kont zakładanych za pomocą panelu Direct Admin nazwy serwerów pocztowych zawsze są takie same: mail.nazwadomeny (np. mail.kowalski.pl) a loginem jest pełny adres mailowy

Następnie wybieramy zakładkę „Serwer wychodzący” i zaznaczamy „Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia”

outlook6

Zakładka „Zaawansowane” to głównie indywidualne ustawienia użytkownika.

Proponujemy dla serwera wychodzącego (SMTP) wpisać port 587 i zwiększyć limity czasu serwera.

Po wprowadzenia wszystkich danych klikamy OK, a następnie Dalej.

outlook7

Konto zostało utworzone.

 

Dodatkowe ustawienia do poczty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

https://kki.pl/centrum-pomocy/konfiguracja-e-mail-ftp-dns/

Konfiguracja Thunderbird

W menu wybieramy Narzędzia –> Konfiguracja kont

thunder1

W operacjach wybieramy „Dodaj konfigurację konta pocztowego”

thunder2

Następnie wpisujemy informacje wyświetlane odbiorcom wiadomości oraz adres mailowy i hasło do konta, a następnie klikamy „Kontynuuj”.

thunder3

Podczas gdy program Thunderbird wyszukuje konfiguracji należy kliknąć na przycisk „Konfiguracja zaawansowana”

thunder4

W kolejnym kroku wybieramy typ konta (POP lub IMAP) oraz wprowadzamy nazwy serwerów pocztowych niezbędnych do prawidłowej konfiguracji. Dla poczty przychodzącej należy wybrać SSL – „Bez szyfrowania” i Uwierzytelnianie „Normalne hasło”(po wybraniu STARTTLS program pocztowy wyświetli komunikat, że nieprawidłowa jest nazwa użytkownika lub hasło)

thunder5

 

W ostatnim kroku pojawia się komunikat z ostrzeżeniem, który należy potwierdzić zaznaczając okienko „Rozumiem ryzyko” i kliknąć „Gotowe”.

thunder6

Konto zostało założone.

Dodatkowe ustawienia do poczty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

https://kki.pl/centrum-pomocy/konfiguracja-e-mail-ftp-dns/

Konfiguracja Opera

W menu wybieramy poczta i klikamy „Dalej”.

opera1

Następnie wprowadzamy dane konfiguracyjne (imię i nazwisko oraz adres mailowy)

opera2

 

W kolejnym kroku wpisujemy login i hasło do konta mailowego.

opera3

Na samym końcu wprowadzamy nazwy serwerów pocztowych i klikamy „Zakończ”

opera4

Po utworzeniu konta pocztowego klikamy na Opera Mail –> Konta pocztowe w celu dokończenia konfiguracji konta.

opera5

Zaznaczamy utworzone konto i klikamy „Właściwości”

opera6

W zakładce serwery możemy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych.

opera7

Konto zostało utworzone prawidłowo.

Dodatkowe ustawienia do poczty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

https://kki.pl/centrum-pomocy/konfiguracja-e-mail-ftp-dns/

Konfiguracja WindowsLive

Po uruchomieniu programu klikamy DODAJ KONTO

1

W kolejnym kroku wybieramy KONFIGURACJĘ ZAAWANSOWANĄ

2-1

Następnie wybieramy opcję INTERNETOWA POCZTA E-MAIL

3-1

 

W oknie, które się pojawi należy podać podstawowe dane jak adres mailowy, nazwę użytkownika czyli login, hasło do konta.

4

Nazwa konta to nazwa wyświetlana odbiorcom wiadomości.

Następnie należy podać nazwy serwerów pocztowych – dla poczty przychodzącej wpisujemy pop3.kki-bci.pl (typ konta POP3) lub imap.kki-bci.pl (typ konta IMAP), dla poczty wychodzącej należy podać smtp.kki-bci.pl.

Niezbędne jest również zaznaczenie opcji SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ WYMAGA UWIERZYTELNIENIA i UŻYJ TEJ SAMEJ NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA DO WYSYŁANIA POCZTY E-MAIL

5

Niezbędne jest również zaznaczenie opcji SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ WYMAGA UWIERZYTELNIENIA i UŻYJ TEJ SAMEJ NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA DO WYSYŁANIA POCZTY E-MAIL

Gratulacje – konto zostało pomyślnie skonfigurowane.

6

Zmiana hasła w bazie MYSQL

Wybieramy z menu KONTA opcję: MENADŻER BAZ MYSQL

mysql1

Następnie z wyświetlanej listy wybieramy nazwę bazy, do której chcemy zmienić hasło

mysql2Wybieramy opcję MODIFY PASSWORD

mysql3Wprowadzamy NOWE HASŁO lub możemy WYGENEROWAĆ LOSOWE i zapisać zmiany

mysql4Dane konta oraz nowe hasło zostaną wyświetlone na ekranie.

mysql5

Na czym polega usługa ochrony prywatności domeny dla domen globalnych?

W chwili rejestracji domeny globalnej (np.: .com, .net, .biz, .info), dane abonenta rejestrowanej domeny zostają uwidocznione w bazie WHOIS. Oznacza to, że każdy może sprawdzić imię i nazwisko lub nazwę firmy właściciela domeny, adres siedziby, numer telefonu czy adres e-mail.

Usługa ochrony prywatności domeny pozwala użytkownikom domen globalnych na ukrycie swoich danych jednocześnie pozostając Abonentem danej domeny. Usługa ochrony prywatności domeny zabezpiecza przed odczytaniem danych abonenta przez osoby niepowołane, dzięki czemu możesz uniknąć wysyłki SPAMU lub innych ofert na Twój adres mailowy widoczny w WHOIS.

Ochrona prywatności domeny działa dla domen zarejestrowanych na osoby fizyczne jak i na firmy.

Co to jest cesja domeny?

Cesja to zmiana Abonenta domeny, czyli przeniesienie wszelkich praw i obowiązków związanych z domeną na nowy podmiot czy osobę fizyczną. Jeżeli chcemy domenę kupić, sprzedać lub przekazać innej firmie czy osobie, ważne jest, aby oprócz zawarcia umowy między Kupującym, a Sprzedającym dokonać cesji u aktualnego rejestratora domeny.

Jak tego dokonać? Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się tutaj i wysłać go na podany na wniosku numer faksu bądź adres mailowy.

Jak zmienić DNS dla domeny?

Zmianę delegacji domeny należy wykonać po uprzednim zalogowaniu się do panelu obsługi domen swojego Rejestratora i poprzez odpowiednią zakładkę zmienić DNS.Jak tego dokonać? Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się tutaj i wysłać go na podany na wniosku numer faksu bądź adres mailowy.

Blokada administracyjna

Blokady administracyjne są stosowane przez administratorów kki.pl, którzy po uprzedniej analizie działania konta, wykryją obecność na serwerze FTP nieautoryzowanych skryptów, np.:

 • strony WWW o charakterze erotycznym,
 • skrypty realizujące wysyłkę wiadomości spamowych,
 • strony WWW łudząco podobne do stron instytucji, np. banki – tzw. phishing,
 • witryny rozpowszechniające oprogramowanie w sposób nielegalny, np. warez,
 • oraz inne formy działalności, które są zakazane w regulaminie kki.pl

Blokada administracyjna konta powoduje:

 • brak możliwości wywołania strony WWW, w której zostały wykryte złośliwe skrypty.
 • i/lub administracyjną zmianę hasła do skrzynki e-mail, z której realizowana jest wysyłka spamu.

Przyczyną pojawienia się skryptów wysyłających spam jest najprawdopodobniej nieaktualna wersja oprogramowania CMS (np. Joomla! lub WordPress), z którego korzystasz na swoim serwerze. Ze względu na globalną dostępność kodu, aplikacje te są szczególnie podatne na włamania. Częstym przypadkiem infekcji strony WWW są błędy w tych skryptach lub komponentach.

Dlatego też ich autorzy publikują poprawki do tego typu gotowych rozwiązań, które eliminują możliwość powtórzenia się takich sytuacji. Warto zatem pamiętać o cyklicznych aktualizacjach oprogramowania w przyszłości. Sugerujemy również być na bieżąco z informacjami dostępnymi na forach internetowych, które poświęcone są wybranemu oprogramowaniu.

WAŻNE! Wysyłka spamu z Twojego konta może skutkować zablokowaniem jego adresu przez zewnętrznych operatorów (poprzez umieszczenie go na globalnych lub lokalnych listach RBL. W wyniku tej operacji, dostarczenie Twoich wiadomości e-mail do niektórych odbiorców okazać się może niemożliwe!

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia opisywanej sytuacji oraz zmniejszyć obciążenie serwera pocztowego, administratorzy kki.pl blokują wykonywanie skryptów, blokując przy tym odpowiedni katalog na Twoim serwerze FTP. Natomiast komunikat o blokadzie oraz ewentualnie lista plików powodujących nieautoryzowaną wysyłkę lub inne nieporządane działania, wysyłana jest na kontaktowy adres e-mail reprezentanta.

Co mogę zrobić po zablokowaniu konta?

W przypadku administracyjnej blokady konta, prosimy o wykonanie audytu bezpieczeństwa skryptów znajdujących się na zablokowanej usłudze (usunięcie luk bezpieczeństwa i/lub aktualizacje do najnowszych wersji).

W przypadku braku możliwości zlokalizowania luk w aplikacji, najlepszym rozwiązaniem może okazać się usunięcie tej aplikacji i ponowne jej zainstalowanie w najnowszej dostępnej wersji.

Czy mogę samodzielnie odblokować swoją stronę WWW?

Dostęp do strony WWW został zablokowany poprzez plik .htaccess, w którym został umieszczony odpowiedni wpis, powodujący zablokowanie dostępu do zasobów. Możesz samodzielnie odblokować dostęp do strony WWW, w tym celu usuń w pliku .htaccess poniższy wpis:

„access deny from all” lub postaw znak # przed tą linią.
Pamiętaj, aby odblokować zasoby Twojego serwera po usunięciu przyczyny niedogodności. W przeciwnym wypadku może zostać nałożona kolejna blokada, która już nie pozwoli na samodzielne odblokowanie usługi.

Jak zabezpieczyć swój komputer przed złośliwym oprogramowaniem?

Istnieje ryzyko, że złośliwe skrypty zostały umieszczone przez osobę trzecią na Twoim serwerze. Nieautoryzowany dostęp mógł zostać zainicjowany po uprzednim przechwyceniu hasła, które zapisane zostało w konfiguracji programu obsługującego połączenie FTP (przechwycenie hasła mogło zostać zrealizowane np. przez szkodliwe oprogramowanie (tzw. wirusy) na Twoim komputerze lokalnym).

Hasła w programach FTP są często zapisane w plikach konfiguracyjnych otwartym tekstem wraz z loginem/nazwą użytkownika (nie są to dane zaszyfrowane). Ułatwia to przechwycenie danych przez osoby trzecie, np. za pomocą wspomnianego szkodliwego oprogramowania.

Proponujemy zatem:

 • nie zapisywać haseł dostępu na trwałe w konfiguracji programów FTP,
 • częstą zmianę haseł dostępu do serwera FTP,
 • zabezpieczenie swojego komputera lokalnego, na którym pracujesz.
WAŻNE! W ramach oferty kki.pl możesz skorzystać z usługi pomoc.kki.pl, czyli rozwiązania dla klientów, którzy chcą zabezpieczyć swoją stronę WWW przed atakami hakerów, jak i również „wyleczyć” ją, kiedy ta zostanie już zainfekowana złośliwym oprogramowaniem. Usługa pomoc.kki.pl działa bezpośrednio na serwerze, na którym znajduje się strona WWW. Możesz także zakupić oprogramowanie antywirusowe firmy Kaspersky, które gwarantuje kompleksową ochronę antywirusową oraz bezpieczeństwo w Internecie. W tym celu skontaktuj się z nami: biuro@kki-bci.pl

Darmowa Migracja

1. Warunki darmowej migracji

Sprawdź nas za darmo

Załóż nowe konto w kki.pl i testuj darmowo przez 14 dni.

Ustalmy czego potrzebujesz

Przekaż nam informacje o wielkości przestrzeni do zmigrowania

Daj nam znać

Zgłoś chęć migracji max. 7 dni przed wygaśnięciem abonamentu
u obecnego usługodawcy

Za darmo przeniesiemy 5 skrzynek e-mail i 1 stronę www. Masz więcej danych? Nie martw się. Skontaktuj się z naszym biurem a wycenimy tylko nadwyżkę.

2. Proces przenoszenia usług

Wybór pakietu i założenie serwera.

Masz problem z doborem odpowiedniego pakietu? Nasze biuro pomoże dostosować pakiet do Twoich potrzeb.

Przekazanie danych do migracji.

Przekaż nam dane potrzebne do zmigrowania Twoich usług. Potrzebna nam będzie lista kont e-mail oraz stron www. Najprościej jeśli przekażesz nam dane dostępowe do starego hostingu oraz rejestracji domen. Jeśli Twoje strony wymagają niestandardowej konfiguracji poinformuj nas o tym.

Analiza i propozycja terminu migracji

Analizę wykonujemy najczęściej w ciągu 1 dnia roboczego. Termin migracji ustalany jest zawsze indywidualnie.

Migrowanie usług

W większości czas potrzebny na pełne zmigrowanie usług wynosi kilka godzin. Uzależniony jest jednak od szybkości starego serwera hostingowego jak również od wielkości serwisów. Ponieważ jest to skomplikowany proces i zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, w dzień migracji prosimy o stały kontakt z osobą odpowiedzialną ze strony użytkownika. Sam proces przenoszenia usług składa się z dwóch części: migracji poczty oraz serwisów www. Przenoszenie skrzynek nie wiąże się z zawieszeniem korzystania z poczty e-mail. Poczta, która zostanie do Państwa dostarczona w czasie przenoszenia zostanie zsynchronizowana po zakończeniu migracji.

Migracja serwisów www

Na czas przenosin prosimy o zablokowanie wykonywania wszelkich zmian na www i składania zamówień. Po zakończeniu migracji ZAWSZE prosimy o przetestowanie przeniesionych usług. Pozwala to na sprawdzenie i dosynchronizowanie elementów, o których mogłeś zapomnieć nam powiedzieć.

Zmiana serwerów DNS

Po Twojej weryfikacji zmieniamy serwery DNS dla przeniesionych domen.

Ważne! Propagacja DNS może wynieść nawet 36 godzin w zależności od operatora, najczęściej jednak już po 24 godzinach strona widoczna jest na serwerach kki.pl.

Ruch po Twojej stronie.

Obowiązkowa zmiana haseł dostępowych. Po zakończonej migracji i zsychronizowaniu danych obowiązkowo musisz zmienić hasło do serwera. Pamiętaj, że nigdy nikt z naszej strony nie poprosi Cię o podanie hasła do skrzynek e-mail i serwera hostingowego.

Zdecydowany lub masz jeszcze jakieś pytania?

Napisz do nas, a postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości