facebook
Grupa KKI-BCI

Polityka bezpieczeństwa

GIODO

Mając na uwadze liczne zagrożenia i nadmiar informacji przechowywanych w Internecie, zwracamy uwagę na niezwykle istotny fakt, jakim jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Gwarantujemy, że przetwarzanie danych osobowych przez Grupę KKI-BCI odbywa się w stałej kooperacji ze specjalistami z zakresu bezpieczeństwa danych
w sieci oraz zgodnie z wytycznymi GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

W celu podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wypełnij formularz, usługa ta jest bezpłatna.

Przetwarzanie danych osobowych przez Grupę KKI-BCI jest w pełni zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016.922.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Pamiętaj, że jeżeli:

  • Rozsyłasz mailing
  • Prowadzisz działalność w sektorze e-commerce
  • Organizujesz konkursy
  • Gromadzisz jakiekolwiek dane

Powinieneś zarejestrować swoje bazy danych w GIODO. W razie wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.giodo.gov.pl/330/j/pl/

Polityka antyspamowa

Mianem spamu określa się każdą niepożądaną przez odbiorcę przesyłkę. Od 10 marca 2003 r. obowiązuje w Polsce „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U. Nr 144, poz 1204).

Art. 10
1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności jeśli udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (…)

Grupa KKI-BCI w sposób kategoryczny nie zezwala na wykorzystywanie serwerów Grupy KKI-BCI w celach wysyłania niepożądanej korespondencji.
W celu ochrony naszych klientów oraz zapobieżeniu w/w nadużyciom

  • odrzucają wszelkie połączenia lub przesyłki e-mail, które pochodzą ze źródeł nie mających poprawnie skonfigurowanego DNS lub RevDNS;
  • odrzucają wszelkie przesyłki e-mail, które mają sfałszowane nagłówki;
  • odrzucają połączenia niespełniające standardu SPF
  • odrzucają wszelkie przesyłki, które uznawane są przez oprogramowanie antywirusowe za wirusy;
  • odrzucają wszelkie transmisje pochodzące z adresów zawartych na udostępnionych przez organizacje antyspamowe tzw. czarnych listach.
  • odrzucają wszelkie przesyłki, które uznawane są przez oprogramowanie antyspamowe za spam.

Backup danych

Kopie bezpieczeństwa to podstawa skutecznego systemu ochrony przed utratą wszystkich ważnych zasobów przetrzymywanych na serwerze, np. w wyniku awarii sprzętu lub oprogramowania serwerowego. Utrata danych jest bardzo dużym zagrożeniem dla firm, dlatego wykonywanie regularnych kopii bezpieczeństwa to konieczność.

Kopie bezpieczeństwa są składowane w dwóch niezależnych punktach, dzięki temu dane gromadzone na serwerach są w pełni bezpieczne. W skład backupu wchodzą nie tylko dzienne kopie stron WWW i baz danych, z których strony te korzystają, ale także logów serwerów i ich ustawień.